Outsourcing

Outsourcing wyodrębnionych procesów i funkcji produkcyjnych jest propozycją dla nowoczesnych organizacji, poszukujących w różnorodności i niestabilności otoczenia szans rozwojowych. Dla firm, wykazujących proaktywne zachowania wobec zmian zachodzących w otoczeniu, outsourcing wyodrębnionych procesów produkcyjnych to przede wszystkim źródło zewnętrznej elastyczności.

Determinanty outsourcingu:

 • wysoki koszt realizowanych procesów,
 • brak lub utrudniony dostęp do zasobów,
 • zdiagnozowane lub uprawdopodobnione ryzyko,
 • zdiagnozowany lub prawdopodobny w przyszłości brak pożądanej
  elastyczności,
 • brak szybkości działania, niska reaktywność,
 • nie wykorzystywanie potencjału logistyki,
 • zidentyfikowanie słabego ogniwa,
 • nie wykorzystywanie efektów skali.

Długoterminowe korzyści outsourcingu:

 • zwiększenie elastyczności,
 • zwiększenie efektywności,
 • obniżenie kosztów,
 • zwiększenie różnorodności produktów,
 • poprawa jakości,
 • doskonalenie procesu produkcyjnego.