Kontakt

50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 34,
tel. 071 341 75 88, fax 344 72 05,
e-mail: praca@bogres.pl
www.bogres.pl

Prezes Zarządu

Bogdan Jędrowiak
e-mail: b.jedrowiak@bogres.pl

Główny Specjalista BHP

Iwona Jędrowiak
e-mail: i.jedrowiak@bogres.pl
tel. 71 347 99 74

Kierownik Biura

Małgorzata Małecka
e-mail: m.malecka@bogres.pl
tel. 71 347 99 81; 71 347 99 72 

Dział Zatrudnienia

Elżbieta Dobrzyńska
e-mail: e.dobrzynska@bogres.pl
tel. 71 347 99 73

Dział Księgowości

Marta Żukrowska
e-mail: m.zukrowska@bogres.pl
tel. 71 347 99 72

Kierownik Sekretariatu

Honorata Zawalnicka
e-mail: h.zawalnicka@bogres.pl
Tel. 71 341 75 88