O nas

Bogres Agencja Zatrudnienia
Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz.1001 wraz z póniejszymi zmianami). Firma uzyskała wpis do rejestru jako agencja zatrudnienia nr 784.

Agencja Certyfikat Agencja Certyfikat

Usługi pracy tymczasowej są wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrud­nianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166 poz. 1608 z dnia 22.09.2003 roku wraz z późniejszymi zmianami).