Praca tymczasowa

Zlecenie usługi pracy tymczasowej jest jednym z rozwiązań wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi. O jej atrakcyjności, pomimo kilku bardzo istotnych ograniczeń wynikających z ustawy, decyduje elastyczność w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Pozwala to na optymalizację zatrudnienia i obniżenie kosztów pracy w firmie zlecającej usługę:

  • podczas sezonowego wzrostu produkcji lub sprzedaży
  • w okresach i sytuacjach wymagających zastępstw pracowników etatowych
  • przy realizacji nowych, dużych projektów
  • w pracach o zdeterminowanej niestabilności poziomu zatrudnienia.